Kezdő szint angol nyelvtanfolyam nyelvtani törzsanyaga:

1. Alapvető nyelvtani egységek:

 • abc
 • létige ragozása (am / is / are) / múlt idejű alakjai (was / were)
 • kérdésalkotás
 • egyes szám / többes szám
 • számok
 • birtokos jelzők (my / your)
 • birtokos szerkezetek (’s)
 • birtokos névmások (mine / yours) / „whose” szerkezet
 • lokációk kifejezése (there is / there are)
 • helyhatározó prepozíciók (in / on…)
 • mennyiségjelzők (some / any / much / many)
 • mutató névmások (this / that/ these / those)
 • megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek
 • melléknévfokozás
 • kérdésalkotás / kérdőszavak
 •  névelők (a / an / the)

2. Igei szerkezetek:

 • can /could
 • rendhagyó igék (drive – drove – driven)
 • I like / I would like
 • „have got” szerkezet

3. Igeidők:

 • egyszerű jelen idő (Present Simple Tense) – Kid’s Box Starters
 • egyszerű múlt idő (Simple Past Tense) – Kid’s Box Movers
 • folyamatos jelen idő (Present Continuous Tense) – Kid’s Box Starters
 • befejezett jelen idő (Present Perfect Tense) – Kid’s Box Flyers

Kezdő angol szintű angol nyelvtanfolyam szóbeli témakörei:

1. Alapvető nyelvtani egységek:

 • köszönések / búcsúzások / bemutatkozás
 • mindennapi tárgyak
 • család / családtagok (family tree)
 • ételek / étkezési szokások
 • „Mennyi az idő?”
 • napi rutin / szabadidős tevékenységek
 • köznapi szófordulatok (Excuse me? / Pardon?)
 • évszakok / jellemzőikház részei / szobák típusai / bútorok
 • útbaigazítás (adás / kérés) / jellemzőbb helyek a városban
 • udvarias kérések, felajánlások
 • nyaralás / ruhadarabok / emberek külsejének leírása
 • színek
 • időjárás jellemzői