Nóri egy éve a tanítványom

Segítünk, hogy gyermeke magabiztos nyelvhasználó legyen

A magabiztos angoltudás számos előnyt biztosít gyermekének, mert így sokkal jobban ki tudja használni a tanulással és jövőjével kapcsolatos lehetőségeket.

Angol nyelvtanfolyamainkat úgy állítottuk össze, hogy maximálisan illeszkedjenek a gyermekek tanulási sajátosságaihoz. Tanáraink elhivatott oktatók, akik nagy tapasztalattal és szaktudással rendelkeznek a gyermekek angol nyelvoktatása terén.

Az órákon természetes és játékos módon ösztönözzük a diákokat a beszédre, játékra és aktív részvételre, miközben ügyelünk arra is, hogy teljesen biztonságos környezetben legyenek. A legjobb indulást biztosítjuk gyermekének ahhoz, hogy sikeres legyen.

Oktatási módszereink

A gyerekek sokkal eredményesebben tanulnak, ha motiváltak, aktívak és a tanulás kihívást jelent számukra. Tapasztalatunk szerint minden gyerek a saját ütemében tud a legjobban fejlődni, ezért tanfolyamaink figyelembe veszik az egyéni fejlődési szakaszokat.

Diákjainktól elvárjuk, hogy aktívak legyenek az órákon és számukra is fontos legyen saját fejlődésük. Tanfolyamainkon a nyelvtanulás minden területét lefedjük, de kiemelt hangsúlyt fektetünk a gyerekek magabiztos kommunikációjára, a nyelvtani ismeretek fejlesztésére és a megfelelő vizsgatechnikákra. Ez a tudás jó alapot jelent majd további tanulmányaik során, vagy később a munkájukban vagy társasági kapcsolataikban.

Mire a gyerekek elérik a középiskolás kort, az egyik legfontosabb célja a nyelvtanulásnak egy sikeres és nemzetközileg elismert angol nyelvvizsga megszerzése, amely „gyerekjáték” lesz ezek után.

A következő szinteken ajánlunk tanfolyamokat

 • Kezdő (A0)
 • Alapozó (A1)
 • Alapszint (A2)

Módszerünk

 • Gyermekét életkorának és szintjének megfelelő csoportba osztjuk be.
 • Források és munkaformák sokféleségét használjuk (tankönyv, projektmunka, játékok).
 • Elősegítjük, hogy a gyerekek minél több helyzetben használhassák az angol nyelvet természetes módon, hogy önbizalmuk megnőjön.
 • Az órai munka során olyan motiváló és változatos feladatok elé állítjuk a gyerekeket, hogy végig lekössük a figyelmüket és minél eredményesebb legyen a tanulási folyamat.

6-9 éves kisgyerekek oktatása

Ebben a korban a gyermekek fogalmazási, írási, olvasási és számolási készsége még az anyanyelvükön is fejlődik, ezért nagyon ügyelünk arra, hogy tananyagaink támogassák ezt a folyamatot.

A nálunk angolul tanuló kisgyermekek...

 • olyan témákkal foglalkoznak, melyek illeszkednek az érdeklődési körükhöz és tapasztalataikhoz,
 • erősítik az önbizalmukat és érdeklődésüket az angol nyelv iránt,
 • a természetes nyelvhasználatot sajátítják el számukra ismerős és releváns tevékenységeken keresztül,
 • tágítják ismereteiket a világról,
 • fejlesztik gondolkodásmódjukat és nyitottabbá teszi őket az univerzális értékek iránt.

Mit tanul majd gyermekem?

Attól függően, hogy a gyerekek milyen szinten tudnak már angolul, egy tipikus tanfolyamon megtanulják bemutatni magukat, szóbeli instrukciókat megérteni és követni, egy képeslapot megírni és udvariasan kérni különféle dolgokat.

10-14 éves felsős gyerekek oktatása

Ebben a korban a gyerekeknek már képesek hosszabb időn keresztül koncentrálni és előnyös számukra, ha az órák jól megszokott rutin szerint zajlanak.

A nálunk angolul tanuló felsős gyermekek...

 • fejlesztik írás-, olvasás-, szövegértés- és beszédkészségüket,
 • fejlesztik olyan tanulási készségeiket, mint a hatékony tanulásszervezés és ellenőrzés, jegyzetelés, memorizálás, időmenedzsment vagy hatékony olvasás,
 • dolgoznak az egész csoporttal, párban és egyénileg is, hogy kiaknázzák az interakcióban rejlő lehetőségeket és növeljék önbizalmukat.

Mit fog tanulni a gyermekem?

Attól függően, hogy a gyerekek milyen szinten tudnak már angolul, egy tipikus tanfolyamon megtanulják, hogy kell útbaigazítani valakit, ételt rendelni egy étteremben vagy meghallgatni egy rövid beszámolót.

GYERMEKVÉDELMI ALAPELVEK

 • Felügyeljük gyermekét a megérkezéstől a szülővel való távozásig.
 • Csak akkor engedjük el gyermekét egyedül, ha erre engedélyt kapunk.
 • Csak akkor engedjük el gyermekét mással, ha erre engedélyt kapunk.
 • Értesítjük bármilyen probléma esetén.
 • Kérjük, időben érkezzenek és távozzanak!
 • Kérjük, jelezze, ha gyermeke hiányozni fog egy vagy több angolóráról!

HÁZI REND

 • Kövesd az instrukciókat!
 • Hallgasd meg a tanárod, a segítőket és a csoporttársaid!
 • Engedd, hogy mindenki szerephez jusson az órán!
 • Törekedjünk, hogy mindenki épségben maradjon.

A házirend szellemében ezért mi

 • Azt tanítjuk a gyerekeknek, hogy mindenki egyformán fontos.
 • Viselkedési szabályokban egyezünk meg, amit a teremben mindenkinek be kell tartani.
 • Jelezzük gyermekének, ha viselkedése akadályozza a munkát és elmagyarázzuk, ez miért jelent problémát – ha ez nem segít, a szülőhöz fordulunk.
 • Az esetleges problémákat csak a gyermek saját szülőjével beszéljük meg.
 • Kérjük, segítsen, hogy ezeket a szabályokat be tudjuk tartani!