Adatvédelmi irányelvek

A www.cambridgegyerekangol.hu honlap adatvédelmi tájékoztatója

 

Érvényes 2018. augusztus 23.-tól

 1. A tájékoztató célja és hatálya
 2. Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.cambridgegyerekangol.hu honlap (a továbbiakban, mint honlap) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a honlap adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a honlap tulajdonosa, Cseh Gyöngyi Mária (a továbbiakban, mint adatkezelő) magára nézve kötelező erővel ismer el.
 3. Jelen tájékoztató a honlapon a felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.
 4. A tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvrol szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.
 5. Fogalom meghatározások
 6. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.
 7. Adatkezelő: aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.
 8. Jelen tájékoztatóban adatkezelőnek minősül:

Cseh Gyöngyi Mária

Székhely: 2143 Kistarcsa, Batthyány utca 7.

Adószám: 68066079-1-33

 1. Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.
  4.Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 2. Jelen tájékoztatóban adatfeldolgozónak minősül:

23VNet Számítástechnikai és Internet Szolgáltató Kft.

Székhely: 1094 Budapest, Liliom utca 24-26.

Cégjegyzékszám: 01-09-563212

Adószám: 12188224-2-43

 1. Honlap: az adatkezelő által üzemeltetett honlap.
 2. Jelen tájékoztatóban honlapnak minősül: www.cambridgegyerekangol.hu
 3. Szolgáltatás: az adatkezelő által üzemeltetett valamint az adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a honlapon.
 4. Felhasználó: az a természetes személy, aki az oktatási szolgáltatásokra regisztrál, azokat igénybe veszi és ennek keretében megadja jelen tájékoztató III. fejezete 1. és 2. pontjában felsorolt adatait.
 5. Külső szolgáltató: Az adatkezelő által, a honlap üzemeltetéséhez vagy a honlapon elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül vagy közvetetten – igénybe vett harmadik szolgáltató fél szolgáltató partner, aki számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, valamint aki az adatkezelő részére személyes adatokat továbbíthat. Külső szolgáltatónak minősül az a szolgálattó is, aki nem áll sem az adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáfér a honlaphoz, a felhasználókról adatokat gyűjt, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására.
 6. Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók: Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttműködhet olyan Külső szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosíthatnak a Felhasználók számára. Ezen együttműködés keretében egyes Személyes adatok (pl. IP cím, e-mail, regisztrációs név) e Külsőszolgáltatók által az Adatkezelő és/vagy az Adatfeldolgozó részére átadásra kerülhetnek. E Külső szolgáltatók a Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják.
 7. Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külsőszolgáltatók: A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan az Adatkezelő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatókkal is együttműködhet. E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölőmérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését. Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.
 8. Testreszabott üzenetküldést biztosító Külső szolgáltatók: Adatkezelő együttműködhet olyan Külső szolgáltatóval, amely lehetővé teszi, hogy a Felhasználó a Szolgáltatások keretében általa igénybe vett egyes szolgáltatásokat más, ugyanezen Felhasználó által használt csatornákon (pl. Facebook, Messenger, Viber stb.) is igénybe vehesse. A Külső szolgáltató cookie-k, kérdőívek használatával, ill. a Felhasználónak a Külső szolgáltató honlapján vagy felületein történt regisztrációjával a Felhasználóról további adatokat gyűjthet, amelyek vagy önállóan, vagy más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.
 9. Felület (tárhely) biztosítása esetén: A Szolgáltatások biztosítása szempontjából az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti azon Felhasználókat, akik az Adatkezelő által időszakosan biztosított felületeket saját tartalom közzététele céljából, tárhelyként veszik igénybe. A Felhasználó az általa használt felületre saját döntése alapján feltölthet Személyes adatokat, vagy használhat olyan szolgáltatásokat, amelyek segítségével Személyes adatokat gyűjthet, rögzíthet, kezelhet a tárhely felületen. Mindazon esetekben, amikor az Adatkezelő mint szolgáltató a Felhasználó részére felületet biztosít, az ezen felületen kezelt Személyes adatokkal kapcsolatosan adatkezelési tevékenységet nem végez. Az itt kezelt adatok jogszabályoknak megfelelő kezeléséért a tárhelyszolgáltatás igénybe vevőit terheli minden felelősség.
 10. Egyéb Külsőszolgáltatók: Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel az Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Honlaphoz / Szolgáltatásokhoz – akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül – hozzáférhetnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjthetnek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.
 11. Tájékoztató: az adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

III. A kezelt személyes adatok

 1. Ha a felhasználó a honlap felületét látogatja, az adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó IP címét.
 2. A felhasználó döntése alapján az adatkezelő a honlapon keresztül elérhető jelentkezési űrlap kitöltéséhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat:

– név,

– lakcím,

– születési hely,

– születési idő,

– bankszámla szám,

– telefonszám,

– e-mail cím.

 1. Amennyiben a felhasználó az adatkezelő részére e-mailt küld, úgy az adatkezelő rögzíti a felhasználó e-mail címét, és azt az oktatási szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.
 2. Előfordulhat, hogy a honlap üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az adatkezelő tájékoztatása nélkül a honlapon adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az adatkezelő által folytatott adatkezelésnek. Az adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.
 3. Az Adatkezelő által kezelt további adatok
 4. A honlap a felkeresése során a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása és a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
 5. A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a honlap felkeresése során generálódnak, és amelyeket a honlap rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.
 6. Az Adatkezelés célja és jogalapja 
 7. Az adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:

– felhasználó azonosítása,

– felhasználóval való kapcsolattartás,

– közvetlen üzletszerzés és marketing célú megkeresés,

– statisztikák és elemzések készítése,

– felhasználó jogainak védelme,

– adatkezelő jogos érdekeinek védelme.

 1. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat jelen tájékoztató V. fejezete 1. pontjában szereplő céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.
 2. Az adatkezelésre a felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
  4. Az adatkezelő a felhasználó által a honlapra történő belépéskor a felhasználó IP címét az oktatási szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az adatkezelő jogos érdekére tekintettel és az oktatási szolgáltatás jogszerű biztosítása okán a felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzítik.
  5. A tartalomszolgáltatás keretében és ahhoz kapcsolódóan történő adatkezelés jogalapja lehet a felhasználó önkéntes hozzájárulásán kívül az adatkezelő lényeges jogos érdeke, valamint a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között.
 3. Amikor az adatkezelés jogalapja az adatkezelő lényeges jogos érdeke, az adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az adatkezelő adott adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az adatkezelő erre irányuló kérés esetén jelen tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.
 4. Jelen tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozó részére történő adattovábbítás a felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető.
 5. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
 6. A felhasználó szavatol azért, hogy az oktatási szolgáltatás igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A felhasználó által a honlapra feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a felhasználót terheli.
 7. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő veszi igénybe a honlap szolgáltatatásait. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.
 8. Az adatkezelés elvei és módja
 9. Az adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezelik.
 10. Az oktatási szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az adatkezelő az érintett felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
 11. Az adatkezelő a személyes adatokat csak jelen tájékoztatóban valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
 12. Ha a személyes adatokat az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
 13. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
 14. A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot – a honlap felkeresése során használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.
 15. Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat jelen tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozón kívül harmadik félnek át nem adja.
 16. Kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.
 17. Az adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, vagy egyéb jogi eljárás esetén – az adatkezelő érdekeinek sérelme, az oktatási szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése nélkül harmadik személyek számára hozzá férhetővé teszi az érintett felhasználó elérhető személyes adatait.
 18. A honlap rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók által megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 19. Az adatkezelő az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról valamint törléséről az érintett felhasználót értesíti, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 20. Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, valamint kezelt adatok védettek legyenek, és megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít.

VII. Az adatkezelések időtartama 

 1. Az automatikusan rögzített IP címeket az adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 6 óráig tárolja.
  2.A felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a felhasználó nem veszi igénybe az oktatási szolgáltatást, akkor az adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követően legkésőbb a 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az adatkezelő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, az adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.
 2. A felhasználó által megadott személyes adatok addig kezelhetők az adatkezelő által, amíg a felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok adatkezelésének megszüntetését.
 3. A felhasználó adatkezelés megszüntetésére irányuló kérése, – úgy, hogy az oktatási szolgáltatást továbbra is igénybe veszi – az oktatási szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy személyes adatok hiányában az oktatási szolgáltatást nem tudja majd igénybe venni.
 4. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve a honlap rendszere elleni támadás esetén az adatkezelő jogosult a felhasználó személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.
 5. A honlap rendszerének működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.
 6. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a személyes adat törlését, a törlést az adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az adatkezelő – a felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozza a személyes adat felhasználását, ha a felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a felhasználó jogos érdekét. A személyes adatot az adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

VIII. A Felhasználó jogai és érvényesítésük módja 

 1. A felhasználó kérheti, hogy az adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.
  2. A felhasználó személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az adatkezeles@cambridgegyerekangol.hu e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet.
 2. A levélben küldött tájékoztatás kérést az adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a felhasználót más módon is beazonosítsa.
  4. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozó nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg felhasználó adatait.
 3. A felhasználó kérheti az adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a felhasználó kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi, törölt adatok már nem állíthatók helyre.
 4. A Felhasználó kérheti az adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható:

– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,

– a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad,

– jogi igények előterjesztése, érvényesítése, és védelme céljából.

 1. A törlési kérelem megtagadásáról az adatkezelő minden esetben tájékoztatja a felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi, törölt adatok már nem állíthatók helyre.
 2. Az adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az adatkezelő a hírlevél adatbázisában a felhasználó személyes adatait törli.
 3. A felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az adatkezelő korlátozza, ha a felhasználó vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
  10. A felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az adatkezelő korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de a felhasználó ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az adatkezelő korlátozza, ha az adatkezelés célja megvalósult, de a felhasználó igényli azok adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 4. A felhasználó kérheti, hogy az adatkezelő a felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a felhasználó által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.
 5. A felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen ha:

– a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez,

– az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,

– az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás,

– az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

 1. Az adatkezelő a felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.
 2. Adatfeldolgozás 
 3. Az adatkezelő tevékenysége ellátásához jelen tájékoztató II. fejezete 4. pontjában nevesített adatfeldolgozót vesz igénybe.
 4. Az adatfeldolgozó önálló döntést nem hoznak, kizárólag az adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozó 2018. augusztus 23. napját követően a részére az adatkezelő által továbbított és általa kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzíti, kezeli, és dolgozza fel, és erről nyilatkozatot tesz az adatkezelő részére.
 5. Az adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozó munkáját.
 6. Az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az adatkezelő hozzájárulásával jogosult.
 7. Külső szolgáltatók 
 8. Az adatkezelő a honlap szolgáltatásainak biztosításához kapcsolódóan számos esetben külső szolgáltatót vesz igénybe, amely külső szolgáltatóval az adatkezelő együttműködik.
  2. A külső szolgáltató rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltató saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a felhasználó által meghatározott vagy jelen tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.
 9. A külső szolgáltató 2018. augusztus 23. napját követően a részére az adatkezelő által továbbított és általa kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzíti, kezeli, és dolgozza fel és erről nyilatkozatot tesz az adatkezelő részére.
  4. Az adatkezelő a Külső szolgáltató számára végzett adattovábbításról jelen tájékoztató keretében tájékoztatja a felhasználókat.
 10. Adattovábbítás lehetősége 
 11. Az adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelő nem tehetők felelőssé.
 12. Amennyiben az adatkezelő a honlapon található tartalomszolgáltatás és tárhely szolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára a felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a felhasználót nem hozhatja jelen tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a felhasználók számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az adott felhasználó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.
 13. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezetnek.

XII. Az adatkezelési tájékoztató módosítása 

 1. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.
 2. A felhasználó következő belépéssel elfogadja a tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

XIII. Jogérvényesítési lehetőségek 

 1. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az adatkezelő az adatkezeles@cambridgegyerekangol.hu e-mail címen.
 2. A felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
 3. A felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő kérésre a felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

Budapest, 2018. augusztus 23.